Kontaktné informácie:

Mobil: +421 905 870 443

Mail: info@airprestige.sk

 

Fakturačná adresa:

AIR PRESTIGE s.r.o.
Gen. M.R.Štefánika 6670/19
911 01 Trenčín
Slovenská republika

IČO:  46 037 349
DIČ: 2023229890
IČ-DPH:  SK2023229890

Č.ú.: 0364848862/0900
Banka: Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK0309000000000364848862

Kontaktný formulár